Parafia pw. Najświętszej Bogarodzicy Maryi

61-249 Poznań, os. Stare Żegrze 18
61 879-69-44
Msze św. w niedziele: godz. 7.00, godz. 8.00, godz. 9.30, godz. 11.00, godz. 12.30, godz. 15.00, godz. 18.30, godz. 20.30
Msze św. w dni powszednie: godz. 7.00, godz. 17.30, godz. 18.30 piątek godz. 20.00
Msze św. w święta w dni pracy: godz. 7.00, godz. 9.00, godz. 17.30, godz. 18.30
Biuro parafialne: wtorek, piątek godz. 8..15, godz. 10.00, narzeczeni wtorek godz. 19.15, środa, czwartek godz. 16.00-18.00
Proboszcz: ks. Henryk Szymczak
Ksiądz w parafii: ks. Michał Szremski, ks. Jacek Szymankiewicz