Edykt ws. procesu beatyfikacyjnego dr Błeńskiej

Poznań, dnia 27 listopada 2019 roku

N. 6114/2019

 

Edykt

 

Archidiecezja Poznańska zamierza rozpocząć proces beatyfikacyjny Wandy Marii Błeńskiej (1911 – 2014), lekarki i świeckiej misjonarki.

Wanda Błeńska urodziła się 30 października 1911 r. w Poznaniu. Po maturze rozpoczęła studia medyczne na Uniwersytecie Poznańskim. Wstąpiła do Akademickiego Koła Misjologicznego, które dziś nosi jej imię i co roku wysyła młode osoby na doświadczenia misyjne. W 1934 r. Wanda Błeńska uzyskała dyplom lekarski. Pracowała w placówkach medycznych w Toruniu i Gdyni. W czasie II wojny światowej należała do Armii Krajowej.

W 1950 r. otrzymała zaproszenie do pracy w Ugandzie od tamtejszego biskupa.
W dniu wyjazdu zapisała w pamiętniku: „Prócz fizycznego zmęczenia mam pokój w sercu
i jakąś cichą spokojną radość – jestem właściwie zupełnie szczęśliwa – jako nic nie mająca,
a posiadająca wszystko”. Rozpoczęła pracę w ośrodku dla trędowatych w Bulubie, gdzie przepracowała ponad 40 lat. Została jednym z najważniejszych specjalistów na świecie
w leczeniu trądu. Zdobyła serca chorych nie tylko dzięki kompetencjom zawodowym, ale także dzięki swojemu podejściu do nich. Widziała w trędowatych nie tyle jednostkę chorobową do wyleczenia, ile całego człowieka z jego lękami i nadziejami, któremu należy się – oprócz profesjonalnej opieki – szacunek i czułość. Podjęła wiele działań, by przywrócić im poczucie godności i przełamać lęk przed trądem. Nazwano ją Matką Trędowatych.

Wanda Błeńska wróciła do Polski na początku lat 90. i zamieszkała w Poznaniu. Mimo podeszłego wieku do końca życia brała udział w misyjnym życiu Kościoła. Zmarła dnia 27 listopada 2014 r. w Poznaniu w wieku 103 lat.

Życie Wandy Błeńskiej, którą św. Jan Paweł II nazwał „ambasadorem misyjnego laikatu”, jest dowodem na szczęście, które daje więź z Bogiem i służba innym. Mawiała: „Kochać to znaczy ofiarować siebie”. W dobie coraz bliższych kontaktów z różnymi kulturami i religiami Wanda Błeńska uczy wrażliwości na innych oraz szacunku do każdego człowieka. U progu roku duszpasterskiego poświęconego Mszy św. daje też świadectwo ukochania Eucharystii, bez przyjmowania której codziennie, jak mówiła, nie miałaby sił pracować.

Zgodnie z wytycznymi prawa kanonizacyjnego zwróciłem się w październiku br. do Konferencji Episkopatu Polski o opinię w sprawie stosowności rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego dr Wandy Błeńskiej i otrzymałem pozytywną odpowiedź (384. Zebranie Plenarne KEP, Warszawa 8-9 października 2019 r.).

Zwracam się zatem z prośbą do wszystkich, którzy posiadają jakiekolwiek dokumenty, pisma lub wiadomości w przedłożonej sprawie, aby zechcieli przekazać je do Kurii Metropolitalnej w Poznaniu do dnia 30 czerwca 2020 r.

 

† Stanisław Gądecki

Arcybiskup Metropolita Poznański