Zajęcia odbywają się w środy, przez 10 tygodni w semestrze w godzinach od 12.00 do 16.55. Słuchacz wybiera jedną z trzech proponowanych ścieżek specjalizacyjnych: teologia historyczna (zajęcia z zakresu Biblii, patrystyki, historii Kościoła); teologia systematyczna (zajęcia z zakresu teologii dogmatycznej, moralnej, fundamentalnej); teologia pastoralna (zajęcia z zakresu teologii pastoralnej, liturgiki i homiletyki, katechetyki i pedagogiki).

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej Wydziału Teologicznego w zakładce: „Studia podyplomowe i kursy” (https://teologia.amu.edu.pl).