W najbliższych dniach przedstawiciele archidiecezji poznańskiej oraz fundacji Redemptoris Missio udadzą się do Befasy na Madagaskar, aby uroczyście otworzyć szkołę, kościół i placówkę medyczną. Na Madagaskar w imieniu abp. Stanisława Gądeckiego w niedzielę 11 sierpnia wyjedzie ks. Dawid Stelmach, delegat biskupa ds. misji, który nazywa placówki „ambasadą Poznania na Madagaskarze”. Przekaże on oblatom m.in. dar wspólnoty Żywego Różańca Archidiecezji Poznańskiej (25.000 zł) na rozbudowę szkoły, ofiarę jednego z parafian na wsparcie dla misji oblackiej (5.000 Euro), stroje sportowe ofiarowane przez wiernych dla dzieci Madagaskaru. Kontakt z ks. Dawidem: alumnus@wp.pl.