„Dzisiaj Opatrzność pozwala nam święcić nowy Dom Dziecka przy ul. Paderewskiego, do którego przeniosą się dzieci z dawnego Domu Opieki wraz z siostrami. W nowym domu powstaną też mieszkania treningowe, z których będą mogły korzystać samotne matki oraz wychowankowie opuszczający mury tej placówki pieczy zastępczej. Tutaj też znajdzie się miejsce dla dzieci z zespołem FAS” – mówił do uczestników uroczystości metropolita poznański.

„Dom przy ul. Paderewskiego jest ogromny i przepiękny. Był remontowany ogromnym wysiłkiem materialnym i osobistym wielu zaangażowanych ludzi i darczyńców. Jesteśmy im ogromnie wdzięczni” – mówi s. Paula, nazaretanka, która od pięciu lat jest dyrektorem placówki.