W związku z koniecznością dalszej prewencji wynikającej z zagrożenia wirusem SARS-CoV-2 czas zamknięcia Metropolitalnego Sądu Duchownego w Poznaniu dla interesantów zostaje wydłużony do dnia 16.04 br.

Przesłuchania sądowe zostają przełożone, zaś termin na zapoznanie się z aktami zostaje wydłużony o czas zamknięcia sądu.

W mocy pozostają także wcześniejsze zarządzenie z dnia 14.03 br.

ZARZĄDZENIE
z dnia 14.03.2020

Mając na uwadze ustawę z dnia 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z  zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020/374), celem przeciwdziałania negatywnym skutkom wywołanym rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Cov-2 zarządzam do dnia 31 marca br. (włącznie):

§ 1

Zawieszenie przyjmowania wszystkich interesantów oraz udzielanie informacji petentom na temat ich spraw wyłącznie drogą mailową lub telefoniczną.

§ 2

Odwołanie wszystkich zaplanowanych przesłuchań sądowych zaplanowanych do w/w terminu.

§ 3

Powiadomienie, drogą telefoniczną lub mailową, osób wezwanych na zaplanowane przesłuchania o ich odwołaniu jak w § 2.

§ 4

Odwołanie zaplanowanych w podanym terminie publikacji akt oraz przedłużenie terminu zapoznania się z aktami o czas zamknięcia sądu.

§ 5

Powiadomienie osób planujących zapoznanie się z aktami o decyzji jaka w § 4 poprzez umieszczenie niniejszego zarządzenia na stronie internetowej Archidiecezji Poznańskiej oraz poprzez wywieszenie go do publicznej wiadomości na budynku sądu.

§ 6

Dalsze informacje dotyczące ewentualnego przedłużenia terminu ograniczenia pracy sądu oraz przedłużenia publikacji akt udostępniane będą na stronie internetowej Archidiecezji Poznańskiej.

Ks. dr Ryszard Rybak
Wikariusz Sądowy

 

ORYGINAŁ

 


Metropolitalny Sąd Duchowny w Poznaniu jest pierwszą instancją sądową dla wszystkich spraw małżeńskich, spornych i karnych, które do niego wpływają z terenu Archidiecezji Poznańskiej zgodnie z przepisami prawa. Zgodnie z decyzją Sygnatury Apostolskiej Metropolitalny Sąd Duchowny w Poznaniu jest drugą instancją dla sądów metropolitalnych w Gnieźnie, Szczecinie, Warszawie i we Wrocławiu oraz dla sądu diecezjalnego w Kaliszu. Dla spraw rozpatrywanych przez Metropolitalny Sąd Duchowny w Poznaniu w pierwszej instancji trybunałem apelacyjnym drugiej instancji jest Metropolitalny Sąd Warszawski. Sędzią pierwszej instancji w Archidiecezji Poznańskiej jest Arcybiskup Poznański. Swoją władzę wykonuje osobiście lub przez mianowanego przez siebie wikariusza sądowego, czyli oficjała, stojącego na czele Metropolitalnego Sądu Duchownego.

ul. Ostrów Tumski 5
61-109 Poznań
tel.: +48 61 851-28-30
fax: +48 61 851-28-34
e-mail: trybunal@archpoznan.pl

Godziny urzędowania:
9.00-14.00 - poniedziałek - piątek
9.00-13.00 - sobota
przyjmowanie interesantów: poniedziałek-sobota 10.00-13.00 (z wyjątkiem środy)

W następujące uroczystości i święta kościelne Metropolitalny Sąd Duchowny jest nieczynny: Objawienie Pańskie (6.1), Ofiarowanie Pańskie (2.2), Triduum Paschalne, Świętych Apostołów Piotra i Pawła (29.6), Dzień Zaduszny(2.11), Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny (8.12), wigilia Bożego Narodzenia (24.12).

Dane przelewowe:
Odbiorca: Archidiecezja Poznańska
ul. Ostrów Tumski 2, 61-109 Poznań
nr konta: 82 1090 1362 0000 0001 0336 0451
Należy podać dwa nazwiska stron uczestniczących w procesie.

Wikariusz Sądowy - Oficjał
ks. dr Ryszard Rybak

Wiceoficjałowie
ks. dr Benedykt Glinkowski
ks. dr Rafał Pajszczyk 

Sędziowie etatowi
ks. dr Marcin Czujek - sędzia z prawem przewodniczenia
ks. dr Wiesław Garczarek

Kierownik kancelarii sądu
ks. mgr Tomasz Nawrocki

Pracownicy kancelarii sądu
s. Barbara Kończal MChr
mgr Sławomira Skamrot 

Sędziowie
ks. mgr lic. Dariusz Dąbrowski COr
ks. dr Tomasz Kokornaczyk
ks. mgr lic. Eugeniusz Leosz
ks. mgr lic. Jerzy Łapiński MSF
ks. mgr lic. Franciszek Sikora
ks. mgr lic. Mikołaj Graja
ks. mgr lic. Dominik Kużaj
ks. prof. dr hab. Wojciech Necel TChr
o. dr Grzegorz Rurański OMI
ks. mgr Ryszard Strugała

Sędziowie audytorzy
ks. dr Wiesław Garczarek
p. mgr Alina Juszczak
p. mgr Malwinga Marcinkowska-Cichocka  

Promotor sprawiedliwości
ks. dr Ireneusz Dosz

Obrońcy węzła małżeńskiego
ks. dr Ireneusz Dosz
ks. dr Jan Glapiak 
ks. dr Sebastian Kujawa
ks. mgr lic. Dawid Szymański
ks. mgr lic. Jarosław Żurawski
p. mgr lic. Piotr Alexandrowicz

Notariusze
ks. dr Paweł Czyż
ks. mgr Tomasz Nawrocki

Adwokaci

Kancelaria Kanoniczna Primus Poznań
dr nauk prawnych Rafał Nowak
tel. 795 159 444
e-mail: rafal@kanoniczna.pro
Adres kancelarii:
ul. K. Iłłakowiczówny 4/4a, 60-789 Poznań
www.kanoniczna.pro lub www.kancelaria-kanoniczna.pl

Kancelaria Kanoniczna Primus Poznań
dr nauk prawnych Karolina M. Błaszków Nowak,
tel. 784 460 855
e-mail: karolina@kanoniczna.pro
Adres kancelarii:
ul. K. Iłłakowiczówny 4/4a, 60-789 Poznań
www.kanoniczna.pro lub www.kancelaria-kanoniczna.pl 

Mateusz Łątkowski
adwokat, mgr lic. prawa kan.
tel. 660 69 63 48
e-mail: adwokat@kancelaria-latkowski.pl
www.kancelaria-latkowski.pl
Kancelaria Adwokacka
Kancelaria Prawa Kanonicznego
Aleja Niepodległości 51
61 - 714 Poznań

Dorota Urbanowska-Wójcińska
adwokat, mgr lic. prawa kan.; doktorant UKSW
tel. 694 903 509
e-mail: d.urbanowska@adwokat-koscielny.pl
www.adwokat-koscielny.pl
Kancelaria Adwokacka
Kancelaria Prawa Kanonicznego
ul. Garbary 95b/69
61-757 Poznań

Jakub Stolarek
adwokat kościelny
mgr lic. prawa kan., mgr prawa
Tel. 737 317 792
E-mail: jakubstolarek@kancelaria-stolarek.pl
www.kancelaria-stolarek.pl
Kancelaria Kanoniczna
Siedziba: ul. C.K. Norwida 17/61, 60-867 Poznań
Filia: ul. Legionów Polskich 8A, 62-700 Turek

Marek Klupczyński
Adwokat, mgr lic. Prawa kanonicznego
Tel. 607 431 664
e-mail: marek@klupczynski.pl
Siedziba: 61-002 Poznań
ul. Zawady 12/43
Filie: 64-000 Kościan
ul. Strzelecka 2/4
63-820 Piaski
ul. Klonowa 6


Metropolitalny Sąd Duchowny w Poznaniu jest instytucją kościelną.

Jako Trybunał pierwszej instancji rozpatruje on sprawy z terenu:

  • archidiecezji poznańskiej

Jako Trybunał drugiej instancji z terenu następujących Archidiecezji:

  • warszawskiej
  • wrocławskiej
  • gnieźnieńskiej
  • szczecińsko - kamieńskiej

oraz z

  • diezecji kaliskiej

Sygnatura Apostolska w niektórych wypadkach mianuje także Metropolitalny Sąd Duchowny w Poznaniu Trybunałem trzeciej instancji.

Sprawy rozpatrywane przez Metropolitalny Sąd Duchowny w Poznaniu to:

  • procesy o stwierdzenie nieważności małżeństwa
  • procesy o dyspensę papieską rato et non consumato
  • procesy beatyfikacyjne
  • procesy o uzyskanie dyspensy od zobowiązań wynikających z święceń diakonatu lub prezbiteratu oraz celibatu

Instrukcja sporządzenia skargi o orzeczenie nieważności małżeństwa