Odznakę wręczył laureatowi 5 marca 2019 r. wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann.

Odznaka „Zasłużony dla Kultury Polskiej” została przyznana jako uhonorowanie za długoletnią pracę w Stowarzyszeniu im. Romana Brandstaettera.

Ks. prof. dr hab. Jan Kanty Pytel urodził się w 1928 r. w Budzyniu, przez wiele lat był profesorem i dziekanem Papieskiego Wydziału Teologicznego oraz Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Jest autorem licznych książek i artykułów naukowych z dziedziny biblistyki, tłumaczem ksiąg biblijnych.