„Vos autem dixi amicos” (nazwałem was przyjaciółmi) – to hasło, które towarzyszyć będzie biskupiej posłudze ks. Szymona Stułkowskiego. W herbie biskupim znalazła się m.in. muszla z kroplami wody, symbol chrztu św.

Nominacja biskupia ks. Stułkowskiego, rektora Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu, została ogłoszona 24 maja. Hasło pochodzi właśnie z liturgii Eucharystii tego dnia i wyraża zaufanie do słowa Bożego odczytywanego w Kościele na co dzień.

Bp Stułkowski przyjął sakrę biskupią w Zesłanie Ducha Świętego 9 czerwca w katedrze poznańskiej. Głównym konsekratorem był metropolita poznański abp Stanisław Gądecki, a współkonsekratorami poznańscy biskupi pomocniczy ‒ Grzegorz Balcerek i Damian Bryl.

 

Opis herbu biskupiego

W polu błękitnym od czoła z prawej lilia heraldyczna srebrna, z lewej muszla złota z której wypadają trzy krople srebrne, od podstawy miecz srebrny z rękojeścią i jelcem złotymi, na którym dwa klucze w krzyż - złoty na srebrnym. Za tarczą krzyż biskupi złoty. Całość zwieńczona zielonym galero ze sznurami po każdej stronie, na którym po 6 chwostów (jeden nad dwoma, nad trzema). Pod tarczą wstęga złota z motto VOS AUTEM DIXI AMICOS majskułą. Dopuszcza się również herb z motto w języku polskim NAZWAŁEM WAS PRZYJACIÓŁMI takąż czcionką.


Objaśnienie:

1. Tarcza błękitna – tynktura błękitna w heraldyce nawiązuje do wierności, chwały, świętości, pobożności, stałości, czujności i łagodności. Jednocześnie do koloru wody (chrzcielnej), a także do NMP. Uznawana jest za kolor Kościoła.

2. Lilia heraldyczna – nawiązuje do szczególnego nabożeństwa biskupa do Matki Bożej Częstochowskiej. Lilia biała w heraldyce jest symbolem czystości, niewinności, czystej duszy, czyli cnót przypisywanych Najświętszej Maryi Pannie. Liliami heraldycznymi usiany jest płaszcz Matki Bożej Częstochowskiej.

3. Muszla złota i krople wody – symbolizują Sakrament Chrztu, wprowadzenie do wspólnoty Kościoła, sakrament inicjacji. W ikonografii Jan Chrzciciel, udzielający chrztu Jezusowi Chrystusowi, wyobrażany bywa z muszlą z której wylewa wodę.

4. Skrzyżowane klucze i miecz – godło herbowe Kapituły Katedralnej czyli Metropolitalnej przy Bazylice Archikatedralnej Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Poznaniu; nawiązanie do miejsca sprawowania posługi biskupiej – w herbie Poznania, w bramie, znajdują się skrzyżowane, złote klucze, oraz do sprawowanej przed nominacją funkcji rektora Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu, w herbie którego znajduje się, obok Godziemby bpa Jana Lubrańskiego, herb Kapituły. Srebrny i złoty klucz to atrybuty Św. Piotra, nawiązują do bram Królestwa Niebieskiego, do których klucze miał otrzymać święty (Mt 16, 19) Miecz to atrybut Św. Pawła i jest to narzędzie jego męczeństwa.

5. Kombinacja tynktury błękitnej ze złotem oznacza radość, ze srebrem – władzę.

6. Krzyż procesyjny łaciński złoty – atrybut biskupa. W heraldyce krzyż łaciński symbolizuje podniesienie natury ludzkiej (linia pozioma) do granicy przebóstwienia (linia pionowa wydłużona).

7. Zielone galero ze sznurami po obu stronach, na których po 6 chwostów – atrybut biskupa, zieleń nawiązuje do dobrego pasterza, który wiedzie swe owce na zielone pastwiska (Ps 23), stąd zieleń jest symbolem nieskażonej doktryny, którą dobrzy pasterze winni karmić powierzoną sobie owczarnię.

 

Projekt: Kamil Wójcikowski, Wiktor Porycki, 28 maja AD 2019.