W związku z nowymi regulacjami władz cywilnych dotyczących pogarszania się stanu epidemiologicznego, przekazujemy następujące zalecenia:

1.    Liczba uczestników liturgii
Od 15 grudnia w trakcie sprawowania kultu religijnego w świątyni może znajdować się maks. 30 proc. obłożenia. Limit nie dotyczy osób w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19. Na drzwiach świątyni należy umieścić informację dotyczącą liczby osób niezaszczepionych mogących przebywać w budynku kościoła w czasie nabożeństw.

2.    Udzielanie Komunii Świętej
a.    Podczas każdej liturgii należy umożliwić wiernym przyjęcie Komunii Świętej zarówno do ust, jak i na rękę. Nie wolno uniemożliwiać wiernym przyjmowania Komunii Świętej na rękę, nawet jeśli wierni wprost nie domagają się tego, jak również nie wolno pozbawiać wiernych możliwości przyjęcia Komunii Świętej do ust.
b.    Należy uformować oddzielne rzędy dla przyjmujących Komunię Świętą do ust i na rękę. Jeśli obecny jest jeden szafarz, komunikuje on najpierw rząd przyjmujących Komunię Świętą na rękę, a następnie rząd przyjmujących do ust. Jeśli jest większa liczba szafarzy, wówczas każdy z nich komunikuje oddzielny rząd. Każdy, kto udziela Komunię Świętą – duchowny czy świecki – dezynfekuje ręce i zakłada maseczkę ochronną zasłaniającą nos i usta. Należy za każdym razem wyraźnie ogłosić porządek przyjmowania Komunii Świętej.

3.    Zasady higieny
Prosimy o zachowanie zasad higieny na terenie kościoła i w zakrystii, zwłaszcza zaś
o zwrócenie uwagi na:
a.    zachowanie odpowiedniego dystansu pomiędzy uczestnikami liturgii,
b.    umożliwienie dezynfekcji rąk wiernym przybywającym do świątyni.
c.    noszenie maseczek w świątyni

4.    Wizyta duszpasterska (tzw. kolęda):
a.    W najbliższym roku w Archidiecezji Poznańskiej nie będzie wizyty kolędowej w tradycyjnej formie.
b.    Zamiast odwiedzin przez duszpasterzy w domach należy zaprosić mieszkańców do kościoła w mniejszych grupach na wieczorną Mszę św. Szczególną intencją tej Mszy św. winna być modlitwa za zaproszonych danego dnia parafian.
c.    Podczas Mszy św. należy wygłosić okolicznościową homilię oraz odmówić modlitwę błogosławieństwa nad zebranymi i pozostałymi w domach mieszkańcami, zwłaszcza chorymi, jak również poświęcić wodę, którą wierni zabiorą do domów.
d.    Po liturgii należy poprowadzić kolędowanie oraz pogadankę, poruszającą także bieżące kwestie parafialne. Wskazane jest też rozdanie modlitwy do odmówienia w domach oraz książeczki kolędowej.
e.    Warto zachęcić wiernych, by po powrocie do domów celebrowali „liturgię rodzinną”, odmawiając modlitwę, której tekst otrzymali w świątyni, oraz kropiąc mieszkanie wodą święconą.
f.    Na wyraźne życzenie i zaproszenie rodzin można odwiedzić parafian z wizytą duszpasterską w miejscu ich zamieszkania, zachowując wszystkie restrykcje sanitarne.


Równocześnie bardzo dziękujemy duszpasterzom i wiernym za przestrzeganie dotychczasowych zasad bezpieczeństwa oraz za prowadzenie życia wiary we wspólnotach parafialnych na miarę wyzwań jakie stawia przed nami Duch Święty.

Biskup Szymon Stułkowski
Wikariusz generalny

ks. prałat dr Ireneusz Dosz
Kanclerz Kurii

Poznań, dnia 13 grudnia 2021 roku
N. 7250/2021