Parafia pw. św. Marcelina

62-050 Mosina, Arciszewskiego 10, Rogalin
61 813-83-45
Msze św. w niedziele: Rogalin: 8:00, 11:30; Radzewice: 10:00
Msze św. w dni powszednie: Rogalin: poniedziałek, czwartek piątek - 18:00 (w okresie zimowym 16:00), wtorek 8:00, sobota 17:00 (w okresie zimowym 16:00); Radzewice: środa 18:00 (w okresie zimowym 16:00), sobota 18:30 (w okresie zimowym 17:30)
Msze św. w święta w dni pracy: Rogalin 17:00; Radzewice 18:30
Biuro parafialne: poniedziałek, czwartek, piątek - 18:30-19:00
Proboszcz: ks. Adam Pawłowski