Arcybiskupie Seminarium Duchowne w Poznaniu zaprasza w czasie ferii zimowych na weekendowe rekolekcje. Początek w piątek, 25 stycznia o godz. 16.00, a zakończenie w niedzielę, 27 stycznia ok. godz. 12.30. Zapraszamy młodzież męską od siódmej klasy szkoły podstawowej, z gimnazjum i starszych.

Chętni, możliwość przyjazdu ustalają z przełożonymi seminarium (telefonicznie, mailowo lub osobiście). Zgłaszając się w ASD uczestnik przywozi ze sobą pisemne polecenie księdza (proboszcza, wikariusza, katechety), lub katechety świeckiego. Do 18 roku życia wymagana jest zgoda rodziców oraz wypełniona karta informacyjna (do pobrania ze strony internetowej). Uczestnicy zabierają ze sobą Pismo Święte, różaniec, notatnik, śpiwór, legitymację szkolną, bądź studencką oraz strój na salę gimnastyczną. Koszt 60 zł.

Arcybiskupie Seminarium Duchowne
ul. Wieżowa 2/4,  61-111 POZNAŃ
tel. /0-61/ 64 32 7000

http://www.asd.poznan.pl
rektorasd@archpoznan.pl