Telefoniczny Punkt Konsultacyjny dla Osób Zranionych w Kościele

Kościół w Polsce podejmuje kolejne inicjatywy, by przyjść z pomocą osobom dotkniętym przemocą seksualną. Jedną z nich jest powstanie w Poznaniu Regionalnego Punktu Konsultacyjnego dla osób zranionych w środowisku kościelnym. Ośrodek ten został powołany do istnienia przez Archidiecezję Poznańską przy współudziale Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Punkt jest do dyspozycji osób pełnoletnich z regionu zachodniej i północno-zachodniej Polski.

Odpowiednio przeszkoleni konsultanci, głównie świeccy, są gotowi przyjąć i z szacunkiem wysłuchać każdą osobę, udzielić odpowiedniej informacji i wsparcia w podjęciu adekwatnych dla danej sytuacji działań. Będą też udzielali pomocy w nawiązaniu kontaktu z prawnikiem, psychologiem lub duszpasterzem, w zależności od potrzeb i oczekiwań.

Udzielenie wsparcia i pomocy będzie podejmowane z poszanowaniem godności oraz z zachowaniem dyskrecji. Do punktu konsultacyjnego można zgłosić się na rozmowę osobiście lub uczynić to telefonicznie.

Dyżury odbywają się w każdą środę od godz. 17.00 do 19.00
Telefon: 693 700 645
Adres mailowy: punkt.konsultacyjny@archpoznan.pl

Tworzenie punktu konsultacyjnego poprzedzone zostało profesjonalnym przygotowaniem, w które włączyło się Centrum Ochrony Dziecka w Krakowie. Funkcjonowanie punktu jest realizowane przy finansowym wsparciu Fundacji św. Józefa.

Regionalny punkt konsultacyjny ma swoją siedzibę w Poznaniu przy ul. Wieżowej 5 (wejście od ul. Zagórze, budynek przychodni, 2 piętro). 

Osoby, które czują się zranione w Kościele i potrzebują wsparcia zapraszamy do Regionalnego Punktu Konsultacyjnego w Poznaniu.

I. Podstawowe informacje

A. Założenia

Troszcząc się o dobro osób pokrzywdzonych w środowisku kościelnym, Archidiecezja Poznańska wraz z Archidiecezją Gnieźnieńską oraz innymi diecezjami tworzy punkt konsultacyjny.
Punkt działa we współpracy z Centrum Ochrony Dziecka w Krakowie oraz przy współudziale finansowym Fundacji św. Józefa.
Punkt jest miejscem pierwszego kontaktu osób skrzywdzonych z przedstawicielami Kościoła, którzy pragną im pomóc i towarzyszyć.
Punkt konsultacyjny tworzą odpowiednio przeszkolone osoby, głównie świeccy.
Punkt jest miejscem wsparcia dla osób pokrzywdzonych. Konsultacja jednak nie oznacza rozpoczęcia formalnej procedury prawnej.
Punkt ten służy osobom z zachodniej i północno-zachodniej Polski.

B. Zadania punktu

Przyjęcie i wysłuchanie osób pokrzywdzonych.
Nawiązanie kontaktu z właściwym delegatem przełożonego kościelnego.
Informowanie osoby zgłaszającej o procedurach postępowania przewidzianych przez prawo kościelne i prawo państwowe.
Jeśli osoba zgłaszająca wykorzystanie seksualne tego sobie życzy, istnieje możliwość wsparcia podczas procedur kanonicznych i państwowych.
Umożliwienie kontaktu z prawnikiem, psychologiem i duszpasterzem.

II. Procedury działania

A. Konsultacja

1. Telefoniczna

Numer telefonu: 693 700 645
Telefon działa w godzinach funkcjonowania punktu.
Telefon ten przeznaczony jest dla osób pełnoletnich.

Jeżeli nie masz jeszcze 18 lat, zadzwoń pod numer Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

2. Poprzez e-mail

Adres: punkt.konsultacyjny@archpoznan.pl
Email jest drogą wyłącznie informacyjną. Rozmowy prowadzimy telefonicznie.

3. Odwiedziny w punkcie

Dyżur cotygodniowy – środa – 17.00 – 19.00.

B. Oferta pomocy

Punkt oferuje pomoc psychologiczną, prawną i duszpasterską.