W czwartej części przewodnika dowiadujemy się, co to jest liturgia słowa i z jakich składa się elementów. Księża objaśniają również co to jest ambona, psalm responsoryjny, homilia i co znaczą słowa: alleluja i ewangelia.