Zgodnie z dekretem Księdza Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego z dnia 8 maja 2019 roku dotyczącego działalności prewencyjnej Kościoła wobec wszelkich form przemocy, a zwłaszcza wykorzystania seksualnego małoletnich, zostały zatwierdzone Wytyczne dotyczące ochrony dzieci i młodzieży w Archidiecezji Poznańskiej. Dokument jest skierowany do wszystkich osób podejmujących jakąkolwiek posługę wobec dzieci i młodzieży na terenie Archidiecezji Poznańskiej.

W związku z tym zostaną przeprowadzone obowiązkowe szkolenia na terenie Archidiecezji Poznańskiej, które mają na celu zapoznanie się z treścią Wytycznych oraz ich aplikacji w codzienną działalność osób i wspólnot.

Każdy katecheta, po zapoznaniu się z dokumentem zobowiązany jest do podpisania „Deklaracji respektowania Wytycznych dotyczących ochrony dzieci i młodzieży w Archidiecezji Poznańskiej” i przekazania jej księdzu Proboszczowi parafii, w której pracuje.

Uczestnicy mają możliwość wyboru sposobu szkolenia. Szkolenie można odbyć poprzez e-learning od 21czerwca 2019 do 31 sierpnia 2019 r. Po wejściu na stronę: prewencja.edu.pl należy się zarejestrować do grupy Nauczyciele i katecheci i wpisać odpowiednie hasło (kod dostępu do poszczególnych grupy dostępny jest u Księży Dziekanów, Proboszcza oraz w Referacie Katechetycznym). Szkolenie może odbyć się również podczas spotkania w dekanatach (informacje u Proboszcza).