Zgłoszenia na poszczególne formy wymagają rejestracji on-line.

Dla katechetów przygotowaliśmy:

  • warsztaty:

WR61

Osiągnięcia neurodydaktyki pomocą w doskonaleniu koncentracji i pamięci uczniów na katechezie

WR62

Kamishibai w przypowieściach ewangelicznych

  • kursy:

DA28

Praca z dzieckiem autystycznym na katechezie w ogólnodostępnej szkole podstawowej

DA29

Wykorzystanie TIK na katechezie - kahoot, quizlet, learningapps

  • seminarium:

S11

SZTUKA I SACRUM - w poszukiwaniu kodów interdyscyplinarnych, cz.2, termin: II

kierownik:  Justyna Szychowiak nauczyciel konsultant ds. religii i przedmiotów artystycznych, justyna.szychowiak@odn.poznan.pl, tel. 61 85 84 761, kom. 508 381 762
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu