Ksiądz Debyser przemierza je księga po księdze. W prze­konujący sposób przywołuje doświadczenia własne, jak i swoich parafian, umiejętnie przekładając wiedzę o Biblii na „konkret” codzienności. Dobrze zna i rozumie trudności, z jakimi zmaga się człowiek.

Jak pisał Ireneusz z Lyonu, „Chrystus jest skarbem ukrytym w Piśmie”. Marcel Debyser pomaga nam odkryć ten skarb na nowo.

Ta książka ma moc przyciągania. Nie spotkałem na polskim rynku podobnej. Umiejętnie łączy wiedzę z praktyką duszpasterza.
Adarn Prozorowski, prezbiter Archidiecezji Poznańskiej, biblista, współtwórca Szkół Biblijnych

„Biblia dla moich parafian" będzie niezwykle przydatna nie tylko w prywatnej lekturze bądź w pracy kręgów i szkół biblijnych, lecz także w katechizacji młodzieży i dorosłych. Odbiorcą książki mogą być również środowiska tzw. ruchów odnowy, które odnajdują w Biblii źródło życia i nawrócenia.
Jan Grosfeld, katechista Drogi Neokatechumenalnej, tłumacz książki i autor przedmowy

Ta wspaniała książka została tak pomyślana, by przekraczała barierę między naukową egzegezą i duszpasterską posługą. Na tych stronicach jest dużo wiedzy i jeszcze więcej serca. Autor, kapłan diecezji Lille, inte­resująco pokazując powiązania między Starym i Nowym Testamentem. Chciałbym być parafianinem księdza Debysera.
Pierre-Maurke Bogaert OSB, biblista, profesor Katolickiego Uniwersytetu w letiven