Konferencje metodyczne

W II semestrze roku szkolnego 2018/19 w poszczególnych dekanatach odbędą się konferencje metodyczne według załączonego harmonogramu:

- harmonogram konferencji

Wszystkie