Konferencja „Polonia Restituta”

Na uniwersytecie w Poznaniu odbyła się kolejna konferencja pod hasłem „Polonia Restituta”. Jej organizatorami są Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Konferencja Episkopatu Polski oraz jezuicka Akademia Ignatianum w Krakowie. Konferencji towarzyszy hasło „Osoba ludzka, jej prawa i obowiązki”.
(14.01.2019)