Polska lekarka trędowatych znalazła się w gronie tak wybitnych postaci, jak św. Teresa z Lisieux czy św. Franciszek Ksawery.

Z okazji setnej rocznicy opublikowania misyjnej encykliki „Maximum illud” Benedykta XV papież Franciszek ogłosił w całym Kościele nadzwyczajny miesiąc misyjny. Jego mottem są słowa: „Ochrzczeni i posłani: Kościół Chrystusa na misji w świecie”. Przewodnik po miesiącu misyjnym jest owocem synodalnej współpracy z przedstawicielami Papieskich Dzieł Misyjnych we wszystkich krajach. Oficjalna strona internetowa nadzwyczajnego miesiąca misyjnego - www.october2019.va.

Wanda Błeńska (1911-2014) jest rodowitą poznanianką. W 1934 r. uzyskała dyplom lekarski na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Poznańskiego. Po II wojnie światowej, w której uczestniczyła jako żołnierz Armii Krajowej, uzyskała dyplom Instytutu Medycyny Tropikalnej i Higieny na Uniwersytecie w Liverpoolu.

W 1950 r. wyjechała do Ugandy, gdzie w Bulubie nad jeziorem Victoria przez ponad 40 lat ofiarnie oddawała się służbie chorym, zwłaszcza trędowatym. Dzięki poznańskiej lekarce tamtejsza placówka sióstr franciszkanek zyskała światową sławę i nosi dziś nazwę „Wanda Blenska Training”.

Doktor Błeńska otrzymała od papieża Jana Pawła II najwyższe odznaczenie przyznawane świeckim zaangażowanym w życie Kościoła, Order Świętego Sylwestra. Była honorową obywatelką Ugandy i miasta Poznania. W stolicy Wielkopolski działa Szkoła Społeczna im. dr Wandy Błeńskiej, a w Niepruszewie Zespół Szkolno-Przedszkolny jej imienia. Jej imię nadano Akademickiemu Kołu Misjologicznemu w Poznaniu.

27 listopada minęła 4. rocznica śmierci poznańskiej misjonarki. Archidiecezja Poznańska zbiera materiały dotyczące życia dr Wandy Błeńskiej, które mogą być przydatne w przyszłości, w przypadku ewentualnego rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego misjonarki. Osoby, które chcą podzielić się wspomnieniami na jej temat prosimy o kontakt z ks. Jarosławem Czyżewskim (e-mail: jarek.czyzewski@gmail.com lub listownie: Kuria Metropolitalna, ul. Ostrów Tumski 2, 61-109 Poznań, z dopiskiem WANDA BŁEŃSKA).