Żywy Różaniec dla misji

Za aprobatą Księdza Arcybiskupa Metropolity Poznańskiego parafialne wspólnoty Żywego Różańca Archidiecezji Poznańskiej przystępują do ogólnopolskiej inicjatywy „Żywy Różaniec dla misji”.


Od początku spotkań diecezjalnych moderatorów Żywego Różańca, które zaowocowały powstaniem ogólnopolskiej struktury tej wspólnoty, dojrzewała myśl, aby Żywy Różaniec powrócił do ducha swojej założycielki sługi Bożej Pauliny Jaricot poprzez stałe zaangażowanie na rzecz misyjnej działalności Kościoła. Chodzi o to, by członkowie Żywego Różańca nie tylko modlitwą, ale także składanymi ofiarami przychodzili z pomocą misjonarzom, fundując jakieś konkretne dzieło, np. kaplicę czy wyposażenie kościoła. Trwający w Kościele Jubileuszowy Rok Miłosierdzia to bardzo sprzyjający czas, aby podjąć to wyzwanie.


Inicjatywa „Żywy Różaniec dla misji” została podjęta na spotkaniu diecezjalnych moderatorów ŻR dnia 16 listopada 2015 r. w Częstochowie, w którym uczestniczył ks. Maciej Będziński, sekretarz krajowy Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary. Inicjatywę pobłogosławił ks. abp. Wacława Depo, delegat KEP ds. Żywego Różańca.


Paulina Jaricot zachęcała członkinie założonego przez siebie stowarzyszenia do: codziennej modlitwy, cotygodniowej ofiary na rzecz misji (5 centymów – równowartość ok. 30 groszy) i korzystania z przywilejów członkostwa w Dziele Rozkrzewiania Wiary i w Żywym Różańcu, jakimi są odpusty darowane przez Papieża.


„Jedna osoba może niewiele, lecz jako cała wspólnota Żywego Różańca w Polsce możemy dużo więcej” – przypomniał ks. Maciej Będziński i podał konkretne misyjne potrzeby oraz możliwości pomocy: wyleczenie jednej osoby trędowatej w pierwszej fazie choroby to 30 zł; utrzymanie dziecka w szkole (Togo) – 3,20 zł; bochenek chleba w Zambii – 3 zł; zapobieganie i leczenie malarii – 30 zł (co 30 sekund z powodu tej choroby umiera dziecko); roczne utrzymanie kleryka na Sri Lance – 1200 zł; budowa kaplicy dojazdowej w parafii św. Pawła w Ouinki (diec. Aboney w Beninie) – 150 tys. zł".


W tym kontekście diecezjalni moderatorzy Żywego Różańca zaproponowali  systematyczną comiesięczną ofiarę od członka róży (koła) w wysokości 1 zł. Ma to być wewnętrzna zbiórka w naszych różach (kołach), za którą odpowiedzialny jest zelator (zelatorka) lub wybrany skarbnik. Zelatorzy zebrane ofiary przykazują do nadzelatora/nadzelatorki, który/która dzieli ofiary na połowę. Jedną część przekazuje na konto:


Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary
Skwer Kardynała Stefana Wyszyńskiego 9; 01-015 Warszawa
PKO BP SA I o/Warszawa 72 1020 1013 0000 0102 0002 7169
z dopiskiem: „Żywy Różaniec dla misji"


Druga część wpłacana jest na konto Diecezjalnego Papieskiego Dzieła Misyjnego, na konto:


Archidiecezja Poznańska
Poznań, Ostrów Tumski 2
BZ WBK SA 32 o/Poznań 75 1500 1621 1216 2003 3486 0000
z dopiskiem: „Żywy Różaniec dla misji"


Bardzo ważna uwaga:
Inicjatywa „Żywy Różaniec dla misji” jest propozycją – zaproszeniem, nie zaś obowiązkiem, czyli ma tutaj zastosowanie zasada dobrowolności!!! Źle bowiem stałoby się, gdyby inicjatywa ta w jakiś sposób ograniczała samą przynależność do Żywego Różańca.
Zawierzam to dzieło Królowej Różańca Świętego i oddaję je pod opiekę słudze Bożej Paulinie Jaricot.


ks. Jan Glapiak 
diecezjalny moderator Żywego Różańca

Wszystkie