„Nigdy więcej wojny! To pokój, pokój musi kierować losami narodów i całej ludzkości” - święty Jan Paweł II

„Czyń odrobinę dobra tam, gdzie jesteś; to właśnie te małe kawałki dobra zmieniają świat” - Desmond Tutu (noblista, duchowny anglikański)

„Wzywamy intelektualistów, filozofów, osobistości religijne, artystów, przedstawicieli mediów oraz ludzi kultury w każdym zakątku świata, aby na nowo odkryli wartości pokoju, sprawiedliwości, dobra, piękna, braterstwa i współistnienia ludzi, aby potwierdzić znaczenie tych wartości jako podstawy zbawienia dla wszystkich i promowania ich wszędzie” - „Dokument o ludzkim braterstwie dla pokoju światowego i współistnienia” Papież Franciszek i wielki imam szejk Ahmad al-Tayyeb

Sprawa braku pokoju jest dziś jednym z najbardziej naglących problemów. Pokoju potrzeba w małżeństwach, rodzinach, wspólnotach, grupach zawodowych, społecznych, narodowych i międzynarodowych. Papież Franciszek stwierdził, że „jesteśmy świadkami trzeciej wojny światowej w kawałkach”. Myślę, że każda inicjatywa, która ma na celu modlitwę i działania na rzecz pokoju ma wartość, dlatego zachęcam i zapraszam do udziału w przygotowywanej inicjatywie „ZNAK POKOJU w Poznaniu”. Błogosławię to dzieło i wszystkich, którzy je przygotowują, aby wydało upragniony owoc – rzeczywisty pokój w ludzkich sercach i między ludźmi.
+ Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański

Święty spokój czy święty pokój? Czego pragnie nasze serce? Wojna przynosi cierpienie niewinnych ludzi, zniszczenie, sieje terror. Czy chcemy świata bez wojen? Wierzymy w to, że dla każdego z nas jest to pytanie retoryczne. Pokój jest stanem, o który trzeba walczyć, ale walka ta odbywa się przede wszystkim w naszych sercach i nigdy przeciw drugiemu człowiekowi, bo przecież „jesteśmy braćmi, choć jesteśmy różni”, co wielokrotnie podkreśla papież Franciszek.

Projekt, do którego Państwa zapraszamy, jest wewnętrznym krzykiem duszy o pokój! Z głęboką wiarą i przekonaniem w to, że zawsze można zrobić bardzo dużo, by ten świat był choć trochę bezpieczniejszy, lepszy i sprawiedliwszy. By na nowo wyrwać nas z marazmu obojętności i przypomnieć, że „kto ratuje osobę, jest jak ten, który ratuje całą ludzkość” („Dokument o ludzkim braterstwie dla pokoju światowego i współistnienia” Papież Franciszek i wielki imam szejk Ahmad al-Tayyeb)

Wierzymy, że modlitwa i walka duchowa o pokój na świecie, o pokój w naszym kraju, o pokój w naszych wspólnotach życia, rodzinach, miejscach pracy i przede wszystkim w naszych sercach – jako źródło wszelkiego pokoju – jest MOŻLIWA! Musimy tylko na nowo zbudzić w sobie pragnienie szczególnej jedności, gdyż w tak zróżnicowanym świecie „jedność wielości polega na pokoju, a nie na spójności elementów tworzących wielość” (Emmanuel Lévinas).

We wrześniu 2019 r. przypada 80. rocznica wybuchu II wojny światowej. Czy ktoś przypuszczał, że dojdzie do tak wielkiej tragedii, jaką był ten czas? A przecież i dziś świat, nasz świat, doświadcza strasznych tragedii: problemu głodu, chorób, epidemii, humanitarnych kryzysów, ekologicznych katastrof, terroryzmu… Wierzymy w to, że solidarnym wysiłkiem i mądrymi decyzjami ludzkość poradzi sobie z tym wszystkim, jednak by skupić się w pełni na tych wyzwaniach, potrzebny jest pokój w ludzkich sercach! To niezbędny warunek sukcesu wszelkich poczynań na miarę całego globu. Inaczej zawsze jedynie „groby żołnierzy będą naj-lepszymi kazaniami o pokoju” (Albert Schweitzer). Zatem, by wprowadzać pokój w świecie, trzeba zawalczyć o pokój we własnym sercu: „Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi” (Mt 5,9). Jak to osiągnąć? Oto jest pytanie!

Spróbujmy razem znaleźć odpowiedź! Bądźcie 21 września z nami! Parafrazując myśl św. Ignacego, zapytajmy siebie samych: Co zrobiłem dla pokoju? Co robię dla pokoju? Co mogę zrobić dla pokoju? światowego? krajowego? rodzinnego? osobistego? tego w moim sercu? Bez naszego zaangażowania na rzecz pokoju, TU, gdzie TERAZ jesteśmy, jego po prostu nie będzie… Warto przypomnieć przesłanie Ojca św. Franciszka do młodych na Światowych Dniach Młodzieży: „Nie jesteście przyszłością tego świata, jesteście Bożym teraz! Jesteście teraźniejszością”. Więc od teraz przekażmy sobie i całemu światu ZNAK POKOJU!

W MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ POKOJU posłuchajmy specjalnego koncertu i wyjątkowych ludzi, autentycznych świadków zmagania o pokój. ZAPRASZAMY!

W programie:

 • Msza św. w intencji pokoju: kościół parafialny pw. św. Rocha, godz. 18:00
 • Koncerty i prelekcje: Centrum Duszpasterskie im. św. Jana Pawła II przy kościele św. Rocha, od godz. 19:00
  • Koncerty:
   • zespół Arete
   • zespół 33 z gościnnym udziałem Pinokio Brothers
   • Ola Grace Batarseh (Jordania)
  • Prelekcje:
   • Jacek Jelonek: Do Jerozolimy – 3200 km pieszo w intencji pokoju
   • ks. Paweł Kaczmarczyk: Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie (ACN International) – 72 lata służby na rzecz pokoju i pojednania
   • Maciej Mróz: Słaba siła – skuteczność negocjacji pokojowych wspólnoty Sant’Egidio

 

Organizatorzy:
Ks. Michał Tomiak - Duszpasterstwo Akademickie św.Rocha
Jerzy Struk - „Zespół Arete”
Jacek Jelonek - all4peace (Do Jerozolimy)
Kamil Malarski - Diakonia Misyjna Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Poznańskiej
Kinga Waliszewska - Pomoc Kościołowi w Potrzebie (Misja na Szewskiej)
Zuzanna Szulc - Franciszkańska Wspólnota Porcjunkula
Parafia pw. św. Rocha w Poznaniu