Przekazujemy kilka informacji na temat pielgrzymki:

 

1.    Termin od 24 do 31 marca 2014 r. (wylot i przylot – Berlin). W Ziemi Świętej poruszamy się autokarami.

 

2.    Cena: I wersja 1180 USD + 1260 zł; II wersja 1000 USD + 1300 zł. W tej cenie są wliczone wszystkie opłaty (także dojazd do Berlina i trzy posiłki dziennie).

 

3.    Zgłoszenia na pielgrzymkę można dokonać w Kurii Metropolitalnej u Księdza Kanclerza tel. 61 851 28 00 lub 601 772 833. 

 

4.    Przy zgłoszeniu trzeba podać następujące dane:

  • imię i nazwisko
  • data i miejsce urodzenia
  • adres zamieszkania z kodem pocztowym
  • numer i seria paszportu oraz data wydania i ważności paszportu (paszport musi być ważny przynajmniej do końca września 2014 r.).
  • telefon kontaktowy
  • wpłata 500 zł.

 

5.    Pielgrzymkę obsługuje Biuro Pielgrzymkowo-Turystyczne Ad Astra, tel. 607 856 463, 22 302 4817

pielgrzymki@adastra.waw.pl.

 

 

I WERSJA - ZIEMIA ŚWIĘTA ŚLADAMI STAREGO TESTAMENTU 

 

I. DZIEŃ     POZNAŃ – BERLIN – TEL AVIV
Przelot na trasie Berlin - Tel Aviv. Zakwaterowanie w Betlejem.

II. DZIEŃ - BEER SZEBA - ARAD - WADI ELAH
Beer Szeba - ruiny miasta założonego przez patriarchę Abrahama: studnia, zabudowania miej skie, system podziemny doprowadzający wodę. Arad - pozostałości twierdzy kananejskiej z IV/ III tysiąclecia p.Ch. oraz świątyni izraelskiej z epoki monarchicznej. Wadi Elah - miejsce walki Dawida z Goliatem.

III. DZIEŃ - HEBRON - HERODION - MORZE MARTWE
Betlejem - Bazylika Narodzenia. Hebron - sanktuarium herodiańskie zbudowane nad pieczarą Makpela, w której spoczywają Patriarchowie i ich żony (wjazd uzależniony od sytuacji politycznej). Herodion - ruiny umiłowanej twierdzy Heroda Wielkiego. Morze Martwe - możliwość kąpieli.

IV. DZIEŃ - JAFFA - MUQRAQA - MEGIDDO - AKKO

Jaffa - kościół św. Piotra, ruiny miasta z czasów dominacji egipskiej. Muhraqa - sanktuarium karmelitańskie proroka Eliasza w miejscu jego walki z kapłanami Baala. Megiddo - apokaliptyczny Armagedon, ruiny twierdzy króla Salomona. Akko - spacer przez Stare Miasto z czasów tureckich, Khan al - Umdan - turecki karawanseraj, nabrzeże portowe. Zakwaterowanie w Tyberiadzie.

V. DZIEŃ - BETSAIDA - BANIAS - WZGÓRZA GOLAN
Betsaida - stanowisko archeologiczne miasta św. Piotra i św. Andrzeja. Banias - ewangeliczna Cezarea Filipowa, spacer wśród strumieni Jordanu, grota stanowiąca w czasach antycznych część sanktuarium pogańskiego bożka Pana. Wzgórza Golan - wyjazd na punkt widokowy, spojrzenie na pogranicze izraelsko - syryjskie.

VI. DZIEŃ - BET SZEAN - JERYCHO - EIN GEDI
Bet Szean - ruiny grecko - rzymskiego miasta Scytopolis oraz położonego na wzgórzu miasta z czasów kananejskich i monarchii izraelskiej. Jerycho - stanowisko archeologiczne miasta od epoki paleolitu do średniego brązu (kamienna wieża z 8 tyś. p. Ch.). Rezerwat przyrody Ein Gedi - spacer wąwozem imienia króla Dawida do wodospadu - tzw. Źródła Koziołka. Zakwaterowanie w Jerozolimie.

VII. DZIEŃ - JEROZOLIMA
Miasto Dawida - stanowisko archeologiczne na wzgórzu Ofel, ruiny miasta z okresu I  świątyni oraz tunel kananejski z XVIII w. p.Ch. Muzeum Izraela - makieta Jerozolimy z I w, Muzeum Księgi. Bazylika
Bożego Grobu. Przejście tunelem pod Murem Zachodnim (Ścianą Płaczu).

VIII. DZIEŃ - TEL AVIV – BERLIN – POZNAŃ

 

 

Wpłat w złotówkach można dokonywać na konto: 

Archidiecezja Poznańska

ul. Ostrów Tumski 2

61-109 Poznań

nr konta 09 1090 1362 0000 0001 0553 9706

z dopiskiem: Ziemia Swieta ST

 

Wpłat w dolarach można dokonywać na konto: 

Ad Astra, Kamila Banaś, ul. Świerkowa 13, 43-178 Ornontowice

nr konta 46 2490 0005 0000 4600 5854 7634  

Swift banku: ALBPPLPW 

z dopiskiem: Pielgrzymka do Ziemi sw. z Poznania w terminie..., imię i nazwisko uczestnika

 

 

II WERSJA - ZIEMIA ŚWIĘTA PROGRAM KLASYCZNY

 


I DZIEŃ – BERLIN – TEL AVIV
Przelot na trasie Berlin – Tel Aviv. Zakwaterowanie w Betlejem.

II DZIEŃ – BETLEJEM – JEROZOLIMA
Betlejem – nawiedzenie bazyliki Bożego Narodzenia, kościoła św. Katarzyny Aleksandryjskiej z grotami św. Józefa i św. Hieronima, Groty Mlecznej i Pola Pasterzy.
Jerozolima – nawiedzenie kościoła św. Piotra in Gallicantu, bazyliki Zaśnięcia NMP oraz sali Wieczernika.

III DZIEŃ – CEZAREA NADMORSKA – HAJFA – NAZARET – KANA GALILEJSKA
Cezarea Nadmorska – spacer po ruinach portu Heroda Wielkiego. Karmel – nawiedzenie sanktuarium Stella Maris z grotą proroka Eliasza. Nazaret – nawiedzenie bazyliki Zwiastowania i kościoła św. Józefa. Kana Galilejska – liturgia odnowienia sakramentalnej przysięgi małżeńskiej. Zakwaterowanie w Tyberiadzie lub Nazarecie.

IV DZIEŃ – GÓRA BŁOGOSŁAWIEŃSTW – TABGHA – KAFARNAUM – GENEZARET
Góra Błogosławieństw – nawiedzenie sanktuarium. Tabgha – nawiedzenie sanktuarium rozmnożenia chleba i prymatu św. Piotra. Kafarnaum – spacer po ruinach „miasta Jezusa”. Genezaret – rejs łodzią po jeziorze.

V DZIEŃ – GÓRA TABOR – JERYCHO – MORZE MARTWE

Tabor – nawiedzenie sanktuarium Przemienienia Pańskiego.
Betania nad Jordanem – liturgia odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych. Jerycho – Góra Kuszenia i sykomora – drzewo dialogu z Zacheuszem. Morze Martwe – czas na kąpiel. Zakwaterowanie w Jerozolimie.

VI DZIEŃ – JEROZOLIMA

Jerozolima – nawiedzenie kościoła Dominus Flevit, bazyliki Agonii w Ogrodzie Oliwnym, świątyni Grobu Maryi, sanktuarium Pater Noster, meczetu Wniebowstąpienia, bazyliki św. Anny, kaplic Biczowania i Włożenia Krzyża. Nabożeństwo Drogi Krzyżowej ulicami Starego Miasta. Nawiedzenie bazyliki Grobu Pańskiego.

VII DZIEŃ – JEROZOLIMA – EIN KAREM
Jerozolima – wizyta pod Ścianą Płaczu, dzielnica żydowska Starego Miasta.
Ein Karem – nawiedzenie sanktuarium narodzenia św. Jana Chrzciciela i nawiedzenia św. Elżbiety. Wizyta w Instytucie Pamięci Yad Vashem.

VIII DZIEŃ – TEL AVIV – BERLIN
Przelot na trasie Tel Aviv – Berlin. 

Wpłat w złotówkach można dokonywać na konto: 

Archidiecezja Poznańska

ul. Ostrów Tumski 2

61-109 Poznań

nr konta 09 1090 1362 0000 0001 0553 9706

z dopiskiem: Ziemia Swieta Klasyczna

 

Wpłat w dolarach można dokonywać na konto: 

Ad Astra, Kamila Banaś, ul. Świerkowa 13, 43-178 Ornontowice

nr konta 46 2490 0005 0000 4600 5854 7634  

Swift banku: ALBPPLPW 

z dopiskiem: Pielgrzymka do Ziemi sw. z Poznania w terminie..., imię i nazwisko uczestnika