Wystawa - Jerzy Nowosielski. Ikona i abstrakcja

W 2023 roku przypada 100 rocznica urodzin Jerzego Nowosielskiego – wybitnego malarza, rysownika, scenografa, pedagoga, filozofa, teoretyka sztuki i myśliciela religijnego, uważanego za jednego z najciekawszych polskich malarzy XX i początków XXI wieku.

”Ikona przesycona jest duchem sztuki abstrakcyjnej – pisał Jerzy Nowosielski  – Te dwa światy, pierwszy – pewnej determinacji właściwej malarstwu realistycznemu, odtwarzającemu, i drugi – świat wolnej kreacji abstrakcyjnej, istnieją w naszej ikonie [...] w stopniu największego napięcia i niejako na równych prawach”.

Wychowany na styku dwóch kultur łączył tradycje Wschodu i Zachodu, sacrum i profanum, figurację i abstrakcję, kreując własny, niepowtarzalny, fascynujący świat. Jego malarstwo jest syntezą dwóch rozmaitych tradycji: szeroko pojętej awangardy i tradycji wschodniochrześcijańskiej, bizantyńsko-ruskiej, tradycji ikony. Tą swoistą abstrakcyjno-figuratywną dwujęzyczność Nowosielskiego można zobaczyć w Galerii Sztuki Współczesnej Akademii Lubrańskiego.

Na wystawie zaprezentowane są ikony z cerkwi prawosławnej z Krakowa, katedry greckokatolickiej z Wrocławia, a także klasztoru benedyktyńskiego z Tyńca i kaplicy z Warszawy-Wesołej. W dialogu z ikoną pokazane są liczne abstrakcje od prywatnych kolekcjonerów, a także z Muzeum Narodowego w Poznaniu czy Galerii Sztuki w Łodzi.

Muzeum Archidiecezjalne w Poznaniu - Akademia Lubrańskiego
ul. J. Lubrańskiego 1, tel. 61 852 61 95
www.muzeum.poznan.pl
godz. otwarcia wt.-pt. 11.00 -17.00; sb. 11.00 – 16.00; ndz. 11.00 -15.00

Galeria Sztuki Współczesnej Akademii Lubrańskiego
ul. J. Lubrańskiego 1, tel. 61 852 61 95
www.lubranski500.pl

wystawa czasowa
Jerzy Nowosielski. Ikona i abstrakcja.
Galeria Sztuki Współczesnej Akademii Lubrańskiego/ Muzeum Archidiecezjalne.
Poznań, od 28.04 do 16.10.2023