W 1925 r. Prymas Polski, Arcybiskup Gnieźnieński i Poznański kardynał Edmund Dalbor powołał do życia Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu. W zakres obowiązków tegoż archiwum weszła troska o dokumentację historyczną, wytworzoną na przestrzeni wieków przez instytucje diecezji poznańskiej, podniesionej do rangi archidiecezji i metropolii w 1821 r.

Fotografie osiemnastu spośród najcenniejszych dokumentów Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu – począwszy od najstarszego zachowanego przywileju księcia wielkopolskiego Władysława Laskonogiego z 1231 r., skończywszy na liście papieża Franciszka do Arcybiskupa Metropolity Poznańskiego Stanisława Gądeckiego – zostaną zaprezentowane w ramach wystawy „Papieże, władcy i biskupi”, zorganizowanej przez Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu. Dokumenty te są wyeksponowane za pośrednictwem fotografii artystycznej autorstwa Danuty Wiśniewskiej i Aleksandry Wiśniewskiej.

Wśród eksponatów będzie można zobaczyć dokumenty wystawione m.in. przez książąt i królów polskich Władysława Laskonogiego, Przemysła II, Kazimierza Wielkiego, Aleksandra Jagiellończyka czy Zygmunta Starego, a także papieży Leona XII, Benedykta XV i Jana Pawła II. Cennym eksponatem wystawy jest dokument kardynała Mikołaja Boccasiniego (późniejszego papieża Benedykta XI), wystawiony w 1302 r.

Wśród dokumentów biskupich znalazły się dyplomy pergaminowe biskupów poznańskich Andrzeja Zaremby, Jana Lubrańskiego, Benedykta Izdbieńskiego oraz pierwszego Arcybiskupa Metropolity Poznańskiego Tymoteusza Gorzeńskiego. Na szczególną uwagę zasługuje dokument poświadczający odsłonięcie pomnika Najświętszego Serca Pana Jezusa w Poznaniu w 1932 roku, na którym widnieje kilkadziesiąt podpisów wybitnych postaci związanych z historią Poznania i Wielkopolski.

Jedna spośród zaprezentowanych fotografii ukazuje dostojeństwo woluminów, będących ongiś częścią Biblioteki królewskiej ostatniego z Jagiellonów na tronie polskim – Zygmunta Augusta.
Niezwykle cenne jest list napisany przez Arcybiskupa tytularnego Ochrydy Jana Cieplaka (późniejszego Arcybiskupa Wileńskiego) do kardynała Edmunda Dalbora. List ten został napisany w więzieniu bolszewickim w Petersburgu w 1922 roku. Bezcenną wartość posiadają dziś listy pisane z Komańczy przez Sługę Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego do biskupa Antoniego Baraniaka.
Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu pragnie w niniejszy sposób ukazać zachowaną w dokumentach cząstkę przeszłości Kościoła poznańskiego jako przemawiającego i zobowiązującego dziedzictwa.

Wystawa fotografii archiwaliów Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu „Papieże, władcy, biskupi” prezentowana jest w Restauracji „Galeria Tumska” od 27.12.2019 r. w ramach projektu „Wyspa Kultury” organizowanego przez Fundację Signum Caritatis i dofinansowanego z budżetu Miasta Poznania. Wernisaż wystawy odbędzie się 30.12.2019 r. o godz. 10.00. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest wolny.