Wydział Przekazu Wiary, Nauczania i Wychowania Katolickiego

Przewodniczący - Biskup dr Damian Bryl

Komisja doktryny wiary:

Przewodniczący - Arcybiskup Metropolita dr Stanisław Gądecki

Członkowie
ks. prałat prof. dr hab. Bogdan Częsz
o. prof. dr hab. Adam Ryszard Sikora OFM
ks. kanonik dr hab. Antoni Swoboda
ks. prałat prof. dr hab. Jerzy Troska
ks. kanonik prof. UAM dr hab. Paweł Wygralak 

1. Referat przepowiadania słowa Bożego

ks. kanonik mgr lic. Maciej Karol Kubiak

2. Referat katechetyczny

Przewodniczący
Biskup dr Damian Bryl

Dyrektor
ks. mgr Piotr Małecki
Sekretarz
mgr Ewa Tynecka-Szukalska

Wizytatorzy diecezjalni

Na terenie Archidiecezji Poznańskiej do wizytowania lekcji religii są upoważnieni:

abp dr Stanisław Gądecki
bp dr Grzegorz Balcerek
bp dr Damian Bryl
bp dr Szymon Stułkowski
bp dr Zdzisław Fortuniak

ks. kanonik mgr lic. Marian Ciesielski
ks. mgr Piotr Małecki
ks. mgr Marcin Jałoszyńśki
ks. mgr Mirosław Musiał
ks. mgr lic. Zbigniew Szlachetka

Księża proboszczowie w szkołach na terenie własnych parafii.

 
3. Referat szkolnictwa katolickiego

Biskup dr Damian Bryl

4. Referat nauki i kultury

Biskup dr Damian Bryl

Rada inicjatyw naukowych i kulturalnych
Przemysław Basiński
dr Ryszard Bibertstajn
mgr Krzysztof Fekecz
prof. dr hab. Sylwester Dworacki
ks. kanonik dr Janusz Grześkowiak
dr Jolanta Hajdasz
Dyrektor Janusz Jaskulski
dr hab. Artur Jazdon
mgr Eugeniusz Kierstan
prof. dr hab. Halina Lorkowska
prof. dr hab. Tomasz Łodygowski
Aleksander Machalica

5. Referat środków społecznego przekazu

ks. kanonik prof. UAM dr hab. Maciej Szczepaniak

6. Referat dialogu

Przewodniczący
ks. dr Tomasz Siuda

Referenci
ks. dr Tomasz Siuda - dialog ekumeniczny
ks. dr Adam Adamski COr - dialog z niewierzącymi 

7. Referat ds. ewangelizacji

Biskup dr Damian Bryl - przewodniczący 
ks. dr Dariusz Madejczyk
ks. dr Waldemar Szlachetka - Szkoła Nowej Ewangelizacji
Piotr Bączyk - "Wspólnota św. Barnaby" 

8. Referat misyjny

ks. dr Dawid Stelmach

Wszystkie