Wydział Przekazu Wiary, Nauczania i Wychowania Katolickiego

Przewodniczący - Biskup Damian Bryl

Komisja doktryny wiary:

Przewodniczący - Arcybiskup Metropolita Stanisław Gądecki

Członkowie
Ks. prałat prof. dr hab. Bogdan Częsz
O. prof. Adam Ryszard Sikora OFM
Ks. prof. UAM dr hab. Antoni Swoboda
Ks. prałat prof. dr hab. Jerzy Troska
Ks. kanonik prof. UAM dr hab. Paweł Wygralak 

1. Referat przepowiadania słowa Bożego
Ks. mgr lic. Maciej Karol Kubiak

2. Referat katechetyczny

Przewodniczący
Biskup Damian Bryl

Referent diecezjalny
Ks. mgr Marcin Głowiński 
Sekretarz
Mgr Ewa Tynecka-Szukalska
Wizytatorzy diecezjalni
Ks. mgr Marcin Głowiński 
Ks. dr Artur Filipiak
Ks. mgr lic. Zbigniew Szlachetka
Ks. mgr lic. Marian Ciesielski
 
3. Referat szkolnictwa katolickiego
Biskup Damian Bryl

4. Referat nauki i kultury

Biskup Damian Bryl

Rada inicjatyw naukowych i kulturalnych
Przemysław Basiński
Prof. Krystyna Domańska-Maćkowiak
Prof. Sylwester Dworacki
ks. kanonik dr Janusz Grześkowiak
dr Jolanta Hajdasz 
dyrektor Janusz Jaskulski 
dr Artur Jazdon 
prof. Halina Lorkowska 
prof. dr hab. Tomasz Łodygowski 
Aleksander Machalica

5. Referat środków społecznego przekazu

Ks. dr hab. Maciej Szczepaniak

6. Referat dialogu

Przewodniczący
Ks. dr Tomasz Siuda

Referenci
Ks. dr Tomasz Siuda - dialog ekumeniczny
Ks. dr Jerzy Stranz - dialog międzyreligijny
Ks. dr Adam Adamski COr - dialog z niewierzącymi 

7. Referat ds. ewangelizacji

Biskup Damian Bryl - przewodniczący 
Ks. dr Dariusz Madejczyk
Ks. dr Waldemar Szlachetka - Szkoła Nowej Ewangelizacji
Piotr Bączyk - "Wspólnota św. Barnaby" 

8. Referat misyjny
Ks. dr Dawid Stelmach

Wszystkie