W 2017 roku księża biskupi odbędą wizytacje kanoniczne w parafiach następujących dekanatów:

  • Ksiądz Arcybiskup Metropolita Stanisław Gądecki – dekanat przeźmierowski
  • Ksiądz Biskup Zdzisław Fortuniak - dekanaty: gostyński i wroniecki
  • Ksiądz Biskup Grzegorz Balcerek - dekanaty: przemęcki, zbąszyński i szamotulski
  • Ksiądz Biskup Damian Bryl – dekanaty: stęszewski i wolsztyński

W ramach wizytacji wstępnych, przygotowujących wizytacje kanoniczne, przeprowadzone zostaną wizytacje katechetyczne z ramienia Referatu Katechetycznego Kurii Metropolitalnej.

W terminie wcześniej uzgodnionym wizytatorzy diecezjalni będą wizytować szkoły i przedszkola oraz hospitować lekcje religii.

Katecheci powinni przygotować konspekt lekcji hospitowanej, który zostanie dołączony do dokumentacji.