Wszystkich Świętych

64-115 Święciechowa, Niechłód 26 a, Niechłód
65 537-07-03
Msze św. w niedziele: (na przemian ze Zbarzewem) 9:00 - II, IV, VI, VIII, X, XII; 11:00 - I, III, V, VII, IX, XI
Msze św. w dni powszednie: pon., śr., pt.: 18:00
Msze św. w święta w dni pracy: na przemian ze Zbarzewem 17:00 lub 18:30
Biuro parafialne: w Zbarzewie po Mszy św.

Proboszcz: ks. Dariusz Paterczyk