św. Floriana

63-903 Zielonawieś
65 545-12-77
Msze św. w niedziele: godz. 8.30, godz. 10.30
Msze św. w dni powszednie: godz. 17.00
Msze św. w święta w dni pracy: godz. 9.00, godz. 17.00
Biuro parafialne: czynne po Mszach św.
Biuro cmentarne: jak wyżej