Parafia pw. NMP Królowej Korony Polskiej

62-070 Dopiewo, Długa 131, Zakrzewo
61 814-32-23
Msze św. w niedziele: 9:00, 11:00
Msze św. w dni powszednie: wtorek - 9.00, pozostałe dni - 18:00
Msze św. w święta w dni pracy: 9:00, 18:00
Biuro parafialne: przez pół godziny po wieczornej Mszy św.
Proboszcz: ks. Wojciech Przeczewski