Parafia pw. św. Kazimierza

64-006 Jerka, 3 Maja 17
65 517-83-68
Msze św. w niedziele: 8:00, 11:00; Zbęchy 9:30
Msze św. w dni powszednie: poniedziałek, środa, piątek, sobota - 18:00; wtorek czwartek - 8:30
Msze św. w święta w dni pracy: 10:00, 16:00, 18:00
Biuro parafialne: od poniedziałku do piątku po Mszy św.
Biuro cmentarne: jak wyżej
Proboszcz: ks. Dawid Kawała