Fragmenty Księgi Psalmów usłyszymy w mistrzowskiej interpretacji wybitnego aktora Krzysztofa Gosztyły. Komentarz: o. prof. dr hab. Adam Ryszard Sikora OFM. Oprawa muzyczna: Zbigniew Małkowicz z Zespołem Muzyki Sakralnej Lumen. Wstęp wolny.

Planowana jest transmisja na kanale YouTube https://www.youtube.com/verbasacraonline

www.verbasacra.pl, https://www.facebook.com/verbasacra/