Przedsięwzięcie dotyczy termomodernizacji 6 zabytkowych budynków położonych ba terenie miasta Poznania oraz w Otorowie. Zakres prac obejmuje: montaż kotłów gazowych, wymianę okien, docieplenie ścian zewnętrznych, wymianę drzwi zewnętrznych, docieplenie dachu, docieplenie stropu, modernizację instalacji c.o., wykonanie systemu zarządzania systemami energetycznymi i grzewczymi, montaż systemu wentylacji z technologią odzysku ciepła z powietrza, instalacja paneli PV.

 

Efekt rzeczowy:

Liczba instalacji fotowoltaicznych: 1 szt.,

Powierzchnia budynków objętych termomodernizacją: 12 723,39 m2,

Liczba budynków publicznych objętych termomodernizacją o powierzchni całkowitej ponad 500 m2: 6 szt.,

Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej zainstalowanych ogniw fotowoltaicznych: 0,017 MWe,

Liczba źródeł energii opalanych olejem i gazem: 6 szt.,

Liczba zainstalowanych punktów świetlnych: 3273 szt.

 

Efekt ekologiczny:

Zmniejszenie emisji CO2: 917,01 Mg/rok,

Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (CI): 12208,85 GJ/rok,

Ilość wytwarzanej energii cieplnej ze źródeł odnawialnych: 16,23 GJ/rok.

 

Koszt całkowity Projektu: 23 793 029,00 zł

Dofinansowanie NFOŚiGW w postaci dotacji: 21 908 883,00 zł