Filia Szkoły Katechistów w Czarnkowie jest zorganizowana jednorazowo i szczególnie zachęcamy do niej kandydatów na katechistów z dekanatów czarnkowskiego, wieleńskiego i wronieckiego – jedyna okazja, by odbyli formację bez konieczności dojazdów do Poznania.

List Arcybiskupa Metropolity Poznańskiego nt. Szkoły Katechistów

 

ZAPISY DO SZKOŁY KATECHISTÓW

na rok formacji 2021/2022

____________________________________________________

Chęć uczestnictwa w Szkole Katechistów Archidiecezji Poznańskiej można zgłaszać klikając na poniższy link i wypełniając formularz zgłoszeniowy:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (Poznań i filia Czarnków)

Warunkiem przyjęcia do Szkoły Katechistów jest zgoda i pozytywna opinia Księdza Proboszcza oraz złożenie we wrześniu 2021 roku wskazanych dokumentów. Szczegółowe i aktualne informacje na ten temat są zamieszczane na stronie internetowej www.katecheza.pl.
Można je także uzyskać pisząc na adres e-mail: katechezadoroslych@gmail.com lub pod numerem telefonu 603 624 952.

Ponieważ liczba miejsc jest ograniczona warunkiem przyjęcia do Szkoły Katechistów jest wcześniejsze zgłoszenie drogą internetową (poprzez wypełnienie powyższego formularza).

WE WRZEŚNIU 2021 ROKU NALEŻY PRZESŁAĆ NA ADRES katechezadoroslych@gmail.com  KOMPLETU DOKUMENTÓW (w jednym pliku zatytułowanym nazwiskiem i imieniem kandydata) w formie skanu lub zdjęcia:

  • Wypełnionego kwestionariusza ze zdjęciem.
  • Pozytywnej opinii Proboszcza parafii, z której pochodzi kandydat.
  • Potwierdzenia dokonania opłaty za całą formację na konto: Archidiecezja Poznańska 09 1090 1362 0000 0001 0553 9706. Opłaty będzie można także dokonać na pierwszym zjeździe, o ile będzie on  miał charakter spotkania stacjonarnego.

Dokumenty w wersji papierowej z dwoma zdjęciami należy złożyć na pierwszym zjeździe.

ODPŁATNOŚĆ:

  • Za całość formacji od października 2020 r. do grudnia 2021 r. - 600 zł. W przypadku małżonków druga osoba wnosi opłatę w wysokości 50%
    czyli 300 zł.
  • Powyższa opłata obejmuje 15 sobotnich zjazdów (część zjazdów będzie najprawdopodobniej w formie zajęć prowadzonych zdalnie, a ich liczba zależy od rozwoju sytuacji związanej z pandemią) oraz opłacenie udziału w rekolekcjach weekendowych.

 

FORMACJA W SZKOLE KATECHISTÓW

Zajęcia formacyjne: 15 sobót od 10.00 do 16.15 – część z nich będzie prowadzona zdalnie, część stacjonarnie. Szczegółowy plan będzie dostępny od 22 września 2021 w zakładce PLANY i WYMAGANIA (undefined). Wykłady stacjonarne odbywać się będą w Auli A budynku A Wydziału Teologicznego UAM przy ul. Wieżowej 2/4 w Poznaniu oraz według osobnego planu w parafii św. Marii Magdaleny w Czarnkowie, ul. Kościelna 1. Z powodu koronawirusa jest brana pod uwagę możliwość zmiany miejsca spotkań w Poznaniu (szczegóły zostaną podane w późniejszym terminie). Podczas każdego zjazdów jest zaplanowany udział we Mszy świętej.

REKOLEKCJE weekendowe (piątek wieczór - niedziela południe) dla kandydatów na katechistów – termin zostanie podany później, kiedy będzie pewne, że sytuacja z koronawirusem pozwala na ich zorganizowanie.

W czasie formacji przewidziane jest odbycie hospitacji katechez dla dorosłych. Przewidziane jest także odbycie stażu polegającego na przeprowadzeniu katechez dla dorosłych w macierzystych parafiach kandydatów na katechistów. Szczegóły zostaną podane na pierwszym spotkaniu.

SEKRETARIAT SZKOŁY

Budynek A, Wydział Teologiczny UAM /dawne seminarium/, pok. 221, II piętro.

Obecnie z wiadomych względów kontakt jest możliwy jedynie telefonicznie oraz mailowo.

Telefon kontaktowy: 603 624 952; e-mail: katechezadoroslych@gmail.com

ks. prof. Jacek Hadryś

Dyrektor Szkoły Katechistów

Archidiecezji Poznańskiej