XXVII Ogólnopolski Przegląd Piosenki Religijnej Śremsong’2018 odbędzie się w dniach 18 – 26.05.2018 r.

W Przeglądzie mogą brać u dział: soliści, zespoły oraz chóry reprezentujące: przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, uczelnie wyższe, parafie, ośrodki kultury oraz inne instytucje i podmioty niezrzeszone. Aby potwierdzić przyjęcie zaproszenia do udziału w Przeglądzie, należy przesłać kartę zgłoszenia i wymagań technicznych w nieprzekraczalnym terminie do 25 kwietnia 2018 r. na adres: sekretariat@sremsong.pl.

Prezentacje odbywać się będą w auli Katolickiego Centrum Edukacji i Kultury w Śremie, ul. Staszica 1 wyznaczonego dnia od godziny 10:00. Szczegóły: http://sremsong.pl/sremsong-2018-informacje/