Zbliża się kolejne spotkanie w Rezerwacie Archeologicznym Genius loci  z cyklu "Archeologii Myśli. Blask Christianitatis". W najbliższy piątek - 25.05. prelekcję na temat Najświętsza Maria Panna w refleksji teologów Średniowiecza,  wygłosi O. prof. Bogusław Kochaniewicz OP.

Bardzo serdecznie zapraszamy, tradycyjnie  o godz. 18.00 do Rezerwatu Archeologicznego Genius loci