Tematyka spotkań obejmować będzie podstawową wiedzę i umiejętności katechety i wychowawcy.

Miejsce spotkań: par. pw. Świętej Rodziny na os. Kopernika  (salki w Centrum Duszpasterskim, wejście od ul. Promienistej).

Prowadzący - Paweł Maciejewski (doradca.maciejewski@odn.poznan.pl , 601 839 304)

12 września  2018 (środa), godz. 17.00 - Obowiązki katechety wobec szkoły i parafii. Planowanie i organizacja procesu dydaktycznego.
10 października 2018 (środa), godz. 17.00 - Praca z uczniami o różnych potrzebach edukacyjnych.
28 listopada 2018 (środa), godz. 17.00 - Wspomaganie katechetów w rozwijaniu umiejętności metodycznych.
12 grudnia 2018 (środa), godz. 17.00 - Ocenianie na lekcjach religii.