Z okazji 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II, przypadającej 18 maja 2020 r., w Archidiecezji Poznańskiej odbędą się liczne uroczystości. Specjalne nabożeństwa przez cały rok odbywają się w kościołach pw. Świętego w Poznaniu i w Luboniu.

Wierni naszej archidiecezji, wraz z Arcybiskupem Stanisławem Gądeckim, wezmą udział w Narodowej Pielgrzymce do Rzymu i w spotkaniu z Papieżem Franciszkiem 17 maja na Placu Świętego Piotra.

Centralna celebracja liturgiczna z okazji urodzin papieża odbędzie się w Poznaniu 19 czerwca o godz. 19.00 w kościele pw. Najświętszego Serca Jezusa.

7 marca o godz. 18.00 w Auli Uniwersyteckiej odbędzie się koncert „Świadek Boga”, dedykowany Papieżowi-Polakowi.

Akcja Katolicka 9 maja zorganizuje sesję naukową nt. „Jan Paweł II o zaangażowaniu świeckich w życie Kościoła”, a Wydział Teologiczny UAM – podobne wydarzenie 15 maja.

W Muzeum Archidiecezjalnym zostanie zorganizowana okolicznościowa wystawa medali o Janie Pawle II. Archiwum Archidiecezjalne we współpracy z Akcją Katolicką planuje wystawę fotograficzną „Jan Paweł II w Poznaniu – pamiętamy”.

W tym roku w parafii pw. św. Jana Pawła II w Poznaniu (ul. Mołdawska 52) i w Luboniu (ul. Źródlana) nabożeństwa ku czci świętego patrona połączone są z rozważaniem słów papieża. Tematy rozważań „Słuchając Papieża” na poszczególne miesiące:

„Słuchając Papieża”

Parafia pw. św. Jana Pawła II w Poznaniu (ul. Mołdawska 52)

Parafia pw. św. Jana Pawła II w Luboniu (ul. Źródlana)

Jezus Chrystus

Czwartek, 30 stycznia

Poniedziałek, 13 stycznia

Człowiek

Czwartek, 27 lutego

Poniedziałek, 10 lutego

Powołanie człowieka

Czwartek, 26 marca

Poniedziałek, 9 marca

Naśladowanie Jezusa

Czwartek, 30 kwietnia

Poniedziałek, 6 kwietnia

Życie ludzkie

Czwartek, 28 maja

Poniedziałek, 11 maja

Małżeństwo

Czwartek, 25 czerwca

Poniedziałek, 8 czerwca

Rodzina

Czwartek, 30 lipca

Poniedziałek, 13 lipca

Młodzież

Czwartek, 27 sierpnia

Poniedziałek, 10 sierpnia

Starsi i chorzy

Czwartek, 24 września

Poniedziałek, 14 września

Praca

Czwartek, 29 października

Poniedziałek, 12 października

Kultura

Czwartek, 26 listopada

Poniedziałek, 9 listopada

Ojczyzna – patriotyzm

Czwartek, 31 grudnia

Poniedziałek, 14 grudnia