Arcybiskupie Seminarium Duchowne w Poznaniu informuje, że do dnia 25 września br. trwa czas rekrutacji kandydatów na I rok formacji ku kapłaństwu w roku akademickim 2019/2020.

Decyzją Księdza Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, Metropolity Poznańskiego, formacja rozpoczyna się okresem propedeutycznym, który jest czasem przeznaczonym na rozeznanie powołania oraz na rozpoczęcie formacji ludzkiej, duchowej, intelektualnej i pastoralnej. Przeżywający ten okres, są pełnoprawnymi alumnami Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu. Na zakończenie okresu propedeutycznego (czerwiec 2020 r.) alumni przystąpią do rekrutacji na kierunek studiów: teologia, specjalność kapłańska na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Rozmowa kwalifikacyjna
Rekrutacja kandydatów do Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu odbywa się poprzez osobistą wizytę w Seminarium, złożenie odpowiednich dokumentów i rozmowę z przełożonymi Seminarium. Prosimy, by kandydaci uprzednio ustalali termin rozmowy z którymś z przełożonych. Umówić się na rozmowę kwalifikacyjną można drogą telefoniczną, lub przez e-mail.

Dokumenty
Arcybiskupie Seminarium Duchowne w Poznaniu wymaga od kandydatów złożenia następujących dokumentów:

  • Podanie skierowane do Księdza Arcybiskupa z prośbą o przyjęcie do Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu (napisane własnoręcznie);
  • Życiorys (napisany własnoręcznie);
  • Metryka sakramentu chrztu i bierzmowania;
  • Świadectwo ślubu kościelnego rodziców;
  • Świadectwo ukończenia szkoły średniej i świadectwo maturalne (odpis lub kopia);
  • Opinia księdza proboszcza;
  • Opinia księdza katechety;
  • Dwie fotografie (37×52 mm, na jasnym tle);
  • Książeczka wojskowa;
  • Świadectwo zdrowia.

Dziękujemy za modlitwę w intencji powołań do kapłaństwa.

Z wyrazami szacunku
Moderatorzy ASD w Poznaniu