Ruch Światło-Życie Archidiecezji Poznańskiej zaprasza młodzież na przeżyciowe rekolekcje oazowe. Odbędą się one w czasie tegorocznych wakacji w następujących turnusach:

dla dzieci od 10 lat

17 lipca – 2 sierpnia 2018 r.  Oaza Dzieci Bożych

dla młodzieży po ukończeniu VI klasy Szkoły Podstawowej i starszej

29 czerwca – 15 lipca 2018 r.  Oaza Nowej Drogi I°

17 lipca – 2 sierpnia 2018 r.  Oaza Nowej Drogi II°

3 – 19 sierpnia 2018 r. Oaza Nowej Drogi III°

dla młodzieży po III klasie gimnazjum i starszej

15 lipca – 31 lipca 2018 r.  Oaza Nowego Życia I°

dla młodzieży po ONŻ I°

17 lipca – 2 sierpnia 2018 r.  Oaza Nowego Życia II°

dla młodzieży po ONŻ II°

17 lipca – 2 sierpnia 2018 r.  Oaza Nowego Życia III°

 

Tęsknimy w głębi serca za bliską relacją z Jezusem, i z drugim człowiekiem. Rekolekcje to dają. Rodzi się poczucie wspólnoty, wzajemnej akceptacji, nawiązują się przyjaźnie. Przebywanie w grupie osób, które żyją podobnymi wartościami i wyznają takie same zasady, dodaje też odwagi w wierze i uczy wytrwałości. Oaza to najpierw poznawanie Jezusa, słuchanie Jego Słowa, a potem droga ku dojrzałej wirze. Warto skorzystać !!!

Więcej informacji na stronie http://www.poznan.oaza.pl/om/rekolekcje-letnie-2018