Arcybiskupie Seminarium Duchowne w Poznaniu zaprasza w czasie wakacji na rekolekcje. Początek w poniedziałek, 27 sierpnia  o godz. 16.00, a zakończenie w piątek, 31 sierpnia ok. godz. 13.00. Zapraszamy młodzież męską po szóstej klasie szkoły podstawowej, ze szkół gimnazjalnych i starszych.

Chętni, możliwość przyjazdu ustalają z przełożonymi seminarium (telefonicznie, mailowo lub osobiście). Zgłaszając się w ASD uczestnik przywozi ze sobą pisemne polecenie księdza (proboszcza, wikariusza, katechety), bądź katechety świeckiego. Do 18 roku życia wymagana jest zgoda rodziców oraz wypełniona karta informacyjna (do pobrania ze strony internetowej). Uczestnicy zabierają ze sobą Pismo Święte, różaniec, notatnik, śpiwór oraz strój na salę sportowy. Koszt 130 zł. 

Arcybiskupie Seminarium Duchowne 
ul. Wieżowa 2/4,  61-111 POZNAŃ
tel. /0-61/ 64 32 7000
http://www.asd.poznan.pl