Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II w Archidiecezji Poznańskiej we współpracy z Centrum Formacji Duchowej w Trzebini zaprasza do udziału w rekolekcjach opartych o Pismo Święte - LECTIO DIVINA. Celem rekolekcji jest prowadzenie uczestnika do rozumienia przesłania biblijnego, a przede wszystkim do zażyłości z Bożym słowem i oświetlania przez nie dróg codziennego życia człowieka.

Zapraszamy do udziału osoby dorosłe i starszą młodzież. Rekolekcje odbędą się w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Poznaniu w dniach 17-25.08. 


Przygotowane w oparciu o program, którego autorem jest ks. dr Krzysztof Wons SDS.

Etap 1
Uwierzyć Jezusowi. Rekolekcje ze św. Markiem

Etap 2
Powierzyć się Jezusowi. Rekolekcje ze św. Mateuszem

Etap 3
Pogłębić wiarę w Jezusa. Rekolekcje ze św. Łukaszem

Etap 4
Trwać w Jezusie. Rekolekcje ze św. Janem

Termin: 17 – 25 sierpnia 2019 r.

Miejsce: Arcybiskupie Seminarium Duchowne w Poznaniu

Zapisy już trwają!
Należy pobrać formularz zgłoszeniowy ze strony biblista.pl/diecezja-poznanska i przesłać drogą mailową na adres:poznan.biblista@gmail.com

lub listownie:

Dzieło Biblijne w Archidiecezji Poznańskiej
ul. Wieżowa 2/4
61-111 Poznań
LECTIO DIVINA

__________________________

Rekolekcje lectio divina opierają się na pogłębionym, czterostopniowym duchowym poznawaniu słowa Bożego, które podejmowane jest każdego dnia rekolekcji. Schemat lectio (czytanie) - meditatio(medytacja) - oratio (modlitwa) - contemplatio (kontemplacja) jest modlitewnym czytaniem Pisma Świętego, mającym prowadzić uczestnika rekolekcji nie tylko do intelektualnego rozumienia przesłania biblijnego, lecz przede wszystkim do zażyłości z Bożym słowem i oświetlania przez nie dróg codziennego życia człowieka.

Formacja rekolekcji lectio divina obejmuje cztery stopnie realizowane w kolejnych latach, które oparte są o poszczególne Ewangelie. Do udziału zaproszeni są wszyscy pragnący żyć słowem Bożym, zarówno osoby świeckie, jak i duchowne i konsekrowane.

Rekolekcje przeżywane na osobistej modlitwie, w klimacie pustyni, w pełnym milczeniu, z indywidualnym towarzyszeniem kierownika duchowego.