Rekolekcje ignacjańskie to Ćwiczenia Duchowne, których autorem jest św. Ignacego Loyola, założyciela zakonu Jezuitów. Składają się z Fundamentu oraz czterech kolejnych etapów, zwanych Tygodniami. Poprzez rozważanie Pisma Świętego pozwalają na spotkanie z Panem Bogiem i pogłębianie relacji z Nim oraz na pełniejsze poznanie samego siebie. Rekolekcje przebiegają w całkowitym milczeniu. W planie rekolekcyjnego dnia jest natomiast indywidualna rozmowa rekolektanta z osobą towarzyszącą.

W roku 2019 prowadzony będzie Fundament oraz I Tydzień rekolekcji. Proponujemy też indywidualne prowadzenie dla osób z innych Tygodni Ćwiczeń Duchowych.

Informacja o terminach i możliwości zgłoszenia się na rekolekcje:

Fundament 
21 – 26 maja
14 – 19 grudnia

I Tydzień ĆD
14 – 22 grudnia

Tygodnie z indywidualnym prowadzeniem
14 – 22 grudnia

Więcej informacji w zakładce Centrum Duchowości - Rekolekcje: http://siostry-maryi.pl/rekolekcje-centrum-duchowosci.html