Rekolekcje dla służby liturgicznej

W okresie wakacyjnym Duszpasterstwo Służby Liturgicznej Archidiecezji Poznańskiej organizuje kursy i rekolekcje dla młodzieży męskiej. W dniach 9-16.07 w Arcybiskupim Seminarium Duchowym odbywa się kurs ceremoniarza i lektora. Młodzi ludzie pogłębiają swoją wiedzę i umiejętności w zakresie czynności liturgicznych, nie zapominając też o formacji duchowej, która jest podstawą więzi z Chrystusem. Najważniejszym punktem każdego dnia jest Eucharystia. Ministranci biorą udział w różnych formach celebracji liturgicznych, m. in. Uroczystych godzinach brewiarzowych, w celebracjach paraliturgicznych związanych z Triduum paschalnym, mszach recytowanych i śpiewanych. Kandydaci na lektorów uczą się wykonywać poprawnie czytania mszalne, poznają podstawowe księgi liturgiczne i zdobywają podstawową wiedzę na temat Mszy świętej. Przyszli ceremoniarze uczą się układania szat liturgicznych, poznając przy tym ich symbolikę; ustawiania formularzy mszalnych w mszale; szczegółowo poznają przebieg Mszy świętej. Każdy dzień jest też ubogacony przez zajęcia sportowo-rekreacyjne.