Arcybiskupie Seminarium Duchowne w Poznaniu organizuje dla młodych mężczyzn rekolekcje. Termin: od 24 do 26 stycznia 2020 r. Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie, mailowo lub osobiście. Do 18 roku życia wymagana jest zgoda rodziców oraz wypełniona karta informacyjna. Uczestnicy zabierają ze sobą Pismo Święte, różaniec, notatnik, śpiwór oraz legitymacje szkolną (studencką). Jak zawsze przyda się strój sportowy. Koszt 80 zł. Szczegóły na www.asd.poznan.pl.