Reklamy centralnych uroczystości

Informacje na temat centralnych uroczystości jubileuszowych w Poznaniu pojawiły się na banerach w wielu miastach Polski, a także poznańskich autobusach i tramwajach.

Wszystkie