W piątej części przewodnika dowiadujemy się, co się dzieje w czasie przygotowania darów. Co to jest: kredencja, korporał, palka, patena, hostia, puryfikaterz i ampułki. Odcinek obowiązkowy również dla ministrantów.