Metropolita poznański uda się do Budapesztu na zaproszenie kard. Pétera Erdő, arcybiskupa Ostrzyhomia i Budapesztu, prymasa Węgier. Podczas uroczystości w katedrze budapesztańskiej wygłosi homilię nt. Chrystianizacja wczoraj i dziś.