UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI PAŃSKIEJ (BOŻE CIAŁO) ORAZ NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA

Wobec nowych rozporządzeń władz państwowych i sanitarnych informujemy, że w Uroczystość Bożego Ciała oraz w Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa w Poznaniu odbędą się tradycyjne centralne procesje Eucharystyczne.

Dnia 11 czerwca 2020 r. przypada uroczystość Bożego Ciała. Centralna procesja Eucharystyczna miasta Poznania wyruszy z kościoła pw. Bożego Ciała po Mszy św. o godz. 10.00 i przejdzie następującymi ulicami: Krakowska, Garbary, Wielka, Chwaliszewo, Ostrów Tumski. Zakończenie procesji przewidziane jest na godz. 13.00. Tegoroczne rozważania przy ołtarzach wygłosi ks. dr Jacek Zjawin.

Do udziału w procesji jak co roku zapraszamy kapłanów oraz przedstawicieli i poczty sztandarowe z parafii.

Dnia 19 czerwca 2020 r. odbędzie się procesja związana z uroczystością Najświętszego Serca Pana Jezusa. Procesja wyruszy z kościoła pw. Najświętszego Serca Jezusa i św. Floriana przy ul. Kościelnej po Mszy św. o godz. 18.00  i przejdzie ul. Dąbrowskiego, przez Most Teatralny, ul. Fredry i aleją Niepodległości do Placu A. Mickiewicza. Tam zostanie odprawione nabożeństwo wynagradzające Najświętszemu Sercu Pana Jezusa.

Prosimy, aby w ogłoszeniach parafialnych w najbliższą niedzielę, tj., dnia 7 czerwca 2020 roku poinformować wiernych o uroczystościach oraz zaprosić do wzięcia w nich udziału.

Informujemy, że w parafiach miasta Poznania – ze względów organizacyjnych – procesje Eucharystyczne w dzień Bożego Ciała odbywają się – jak każdego roku – w godzinach popołudniowych, ale tylko na terenie kościelnym z możliwością zbudowania czterech ołtarzy. Poza Poznaniem istnieje możliwość zorganizowania procesji poza terenem kościelnym po uprzednim uzyskaniu zgody i zabezpieczenia odpowiednich służb, w tym policji, straży miejskiej oraz zarządcy dróg.

Biskup Szymon Stułkowski  
Wikariusz Generalny

ks. prałat dr Ireneusz Dosz
Kanclerz Kurii


Poznań, dnia 4 czerwca 2020 roku
N. 2584/2020

 

Komunikat Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski

W kontekście zbliżającej się Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – mając na uwadze zdrowie i życie naszych rodaków – zwracam się do wszystkich uczestników uroczystości religijnych z gorącym apelem o konsekwentne stosowanie się do aktualnych zaleceń sanitarnych. W sposób szczególny proszę o zasłanianie ust i nosa lub zachowanie dystansu 2 metrów od innych uczestników zgromadzenia. Wskazania te obowiązują wszystkich uczestników liturgii, z wyjątkiem celebransów.

Wyrażając radość ze zniesienia limitu wiernych mogących uczestniczyć w zgromadzeniach religijnych – zwłaszcza w niedzielnej Eucharystii – pragnę jednocześnie przypomnieć o dalszej konieczności stosowania prewencyjnych zasad bezpieczeństwa w duszpasterstwie, według zaleceń biskupa miejsca.

W tym kontekście zachęcam, aby jeden kapłan udzielał Komunii Świętej na rękę a pozostali kapłani udzielali odrębnie Komunii Świętej do ust. Jeśli jest obecny tylko jeden kapłan, proszę, aby udzielał Komunii Świętej najpierw osobom pragnącym przyjąć Ją na rękę, a później tym, którzy pragną przyjąć Komunię Świętą do ust.

Dołóżmy wszelkich starań, aby – w poczuciu odpowiedzialności za siebie i innych – godnie i bezpiecznie celebrować święte tajemnice naszej wiary.

Wszystkich Polaków zapewniam o mojej stałej modlitwie za wstawiennictwem Matki Bożej Królowej Polski i św. Jana Pawła II.

Abp Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
Wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy

 9 czerwca 2020 r.

 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii:
„§ 15. ust. 8. Zgromadzenia organizowane w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych mogą się odbywać, pod warunkiem że w przypadku gdy zgromadzenie odbywa się w budynkach i innych obiektach kultu religijnego uczestnicy realizują obowiązek, o którym mowa w § 18 ust. 1, z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny, a w przypadku gdy to zgromadzenie odbywa się na zewnątrz, uczestnicy przebywają w odległości nie mniejszej niż 2 m od siebie lub realizują obowiązek, o którym mowa w § 18 ust. 1, z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny".

Obowiązek, o którym mowa w § 18 ust. 1, to obowiązek zakrywania ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego.

Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Polski, bp Artur G. Miziński w nocie przesłanej do Kurii Metropolitalnej w Poznaniu wyjaśnia:  

„Z powyższego przepisu wynika zatem, że:

1. w kościołach i innych obiektach kultu religijnego:

a. uczestnicy mają obowiązek zakrywania ust i nosa, za wyjątkiem sprawujących kult religijny,
b. nie obowiązuje żaden limit osób,
c. nie dotyczy obowiązek zachowania odległości 2 metrów między osobami; oczywiście jeśli to możliwe, to dla względów bezpieczeństwa sanitarnego można zachować dystans, jednak nie jest to obowiązek prawny;

2. podczas zgromadzeń poza kościołami i innymi obiektami kultu religijnego

a. uczestnicy mają obowiązek zachowania odległości między sobą nie mniejszej niż 2 matry lub zakrywania ust i nosa, za wyjątkiem sprawujących kult religijny,
b. nie obowiązuje  limit 150 osób”.