Stowarzyszenie im. Romana Brandstaettera, którego Zmarły był inicjatorem, współzałożycielem i wieloletnim prezesem, przygotowało okolicznościowy film, prezentujący fragmenty ostatniej rozmowy, zarejestrowanej dwa miesiące przed śmiercią. Obraz ma na celu przybliżenie postaci i dorobku Księdza Profesora, którego ostatnią publikacją była obszerna, ponad 650-stronicowa księga „Chodzę za tobą Chryste. Medytacje dla wszystkich na każdy dzień roku” (Pallotinum 2019). Ukazała się z okazji 90. urodzin Autora i 65-lecia przyjęcia przez niego święceń kapłańskich.

Tytuł wolumenu nawiązuje do wiersza Kazimiery Iłłakowiczówny: „Chodzę za Tobą Chryste, nie znużę się nigdy (…) Chodzę za Tobą, Chryste, Po całej Twojej ziemi, lecz nie z tymi, co są czyści, ale z trędowatymi” (Z głębokości. Antologia polskiej modlitwy poetyckiej, t. 2, s. 55–57). W omawianej w filmie publikacji Autor nawiązuje do świąt, uroczystości czy okresów liturgicznych. Przywołuje wspomnienia z dzieciństwa, wydarzania i inspiracje kulturalne, ulubionych świętych oraz postaci historyczne, m.in. takie osoby, jak Maksymilian Maria Kolbe, Roman Dmowski oraz Roman Brandstaetter.

Premiera ma charakter internetowy, zapewniający swobodny dostęp do materiału. Film jest dostępny online na stronie stowarzyszenia:

http://stowbran.amu.edu.pl/node/634

Czas: 12’48”

Realizacja: ks. dr Rafał Ostrowski, rozmawia: Katarzyna Zagórska

Ks. prof. Jan Kanty Pytel (1928-2019) - prałat, kanonik, biblista, tłumacz, literat, autor wielu książek, przekładów biblijnych, artykułów naukowych i popularnonaukowych. Propagator twórczości literackiej Romana Brandstaettera, archidiecezjalny duszpasterz inteligencji (1975-1990), dziekan Papieskiego Wydziału Teologicznego w Poznaniu (1981-1987), wykładowca PWT, a następnie  Papieskiego Wydziału Teologicznego UAM, członek Zwyczajny Rady Naukowej Episkopatu Polski  (1985-1995), asystent kościelny KIK w Poznaniu (1989-1996), członek Związku Literatów Polskich. W 1998 r. otrzymał Medal Komisji Edukacji Narodowej „za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania”, w 2010 r. order Optime Merito Archidioecesis Posnaniensis  (za wybitne zasługi dla archidiecezji poznańskiej), w 2014 r. Złoty Medal Hipolita Cegielskiego „Labor omnia vincit” za pracę organiczną, a w 2019 r. odznakę honorową Zasłużony dla Kultury Polskiej. Zmarł 21 listopada 2019 r. w Poznaniu w wieku  91 lat. Spoczywa na cmentarzu w rodzinnym Budzyniu przy Alei Zasłużonych.