Poświęcenie sztandaru we Wronkach

Poświęcenie sztandaru dla więzienia we Wronkach oraz tablicy pamięci męczeństwa. 17 maja 2019 r.